T5, 01 / 2020 11:41 Sáng | helios

Bà già chuyên ăn trộm ở các cửa hàng quần áo rất ngang nhiên và bị camera của SIÊU THỊ ĐIỆN THÔNG MINH lắp đặt ở nhiều nơi ghi hình lại. Các cửa hàng quần áo nên lưu ý với nhân viên của mình. sourceBà già chuyên ăn trộm ở các cửa hàng quần áo rất ngang nhiên và bị camera của SIÊU THỊ ĐIỆN THÔNG MINH lắp đặt ở nhiều nơi ghi hình lại. Các cửa hàng quần áo nên lưu ý với nhân viên của mình.

source

Bài viết cùng chuyên mục