T5, 01 / 2020 2:50 Sáng | helios

Do không có nhu cầu sử dụng Túi đeo chéo CK, và không thích nhậu nhẹt nên Ad cần bán Combo: Túi đeo chéo CK và Chivas 21 Royal Salute Giá để tiễn Combo này là 5.500.000 , bạn nào quan tâm xin vui lòng comment bên dưới giúp Ad, xin cảm ơn ạ sourceDo không có nhu cầu sử dụng Túi đeo chéo CK, và không thích nhậu nhẹt nên Ad cần bán Combo: Túi đeo chéo CK và Chivas 21 Royal Salute

Giá để tiễn Combo này là 5.500.000 , bạn nào quan tâm xin vui lòng comment bên dưới giúp Ad, xin cảm ơn ạ

source

Bài viết cùng chuyên mục